สธ.เผย สถานการณ์ของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น จึงได้มีการปรับลดระดับความรุนแรงของโรคโควิด แต่อย่างไรก็ตาม ควรสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงหรือมีผู้คนแออัด นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะมีการปรับลดระดับให้โรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เป้าหมายคือ การอยู่ร่วมกับโควิด-19 […]