urbandwax

ผู้หญิง สุขภาพ ความงาม เคล็ดลับสุขภาพต่างๆ ความรู้เรื่องของผู้หญิง

5 เคล็ดลับ ป้องกันโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2565 พบปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยทั่วโลกแล้ว 537 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีส่วนทำให้เสียชีวิต สูงถึง 6.7 ล้านคน วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันเบาหวานโลก โดยปี […]

กรมอนามัยแนะโรงเรียนจัด “เครื่องดื่มหวานน้อย” เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ

กรมอนามัย เผยข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มชงจากการสำรวจพฤติกรรม ด้านสุขภาพ ปี 2564 แยกตามกลุ่มอายุ และความถี่ในการดื่ม พบเด็กไทย อายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 25 และอายุ 15 – 24 […]