กรมอนามัย เผย สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อลดการสูดดมฝุ่น แนะออกกำลังกายในบ้านหรือสถานที่ร่ม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มสูงขึ้น ประชาชนที่นิยมออกกำลังกายกลางแจ้งจึงควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน การเล่นฟุตบอล […]